top of page

J Circus

Public·42 Circassiens

DAC Trenčín zápas živý 10 decembra 2023 Dnes


pred 6 hodinami — ... Trenčín sledovať zápas ... FC DAC 1904 Dunajská Stred. ... Banská Bystrica Dunajská Streda živý 02.12.2023 1. 12. 2023 — 2023 ...


DAC 1904Koniec z�pasu. Je koniec, je koniec, je konieeeeeeeeec! Vyhrali smeeeee, op� sme v Eur�pe d�my a p�ni!!! Kvalifikovali sme do Eur�pskej konferen�nej ligy. �tadi�n m�e padn��, svetlice s� odp�len�. U� len osl�vi� tento neskuto�n� �spech! �o za �ialen� z�pas to m�me za sebou? Viedli sme 1:0, no pr�li� sme sa stiahli a to sa n�m mohlo vypomsti�. Mali sme �tandardku z v��ej dia�ky, ktor� ale Davis poslal Ilievovi. Dne�n� stretnutie sleduje 5257 div�kov. Striedanie v t�me AS Tren��n: z ihriska odch�dza Kupusovi�, prich�dza Ikoba. z ihriska odch�dza Holl�, prich�dza Lavrin��k. Na strane Tren��na sa rodila zauj�mav� pr�le�itos� a konkr�tne p�lil Kad�k, no Kru�liak sa na��astie v poslednej chv�li umne hodil do strely. Nakoniec sme sa do �toku pustili my, no Verlinden v n�ro�nej poz�cii nedok�zal posla� dostato�ne prudk� strelu. Str�ime si v�sledok, len st�le hovor�m, �e to m�e by� nesmierne zradn� taktika, Aj v druhom pol�ase sme zbyto�ne pr�li� stiahnut�. Za to m�eme e�te poriadne pyka�. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Andzouana, prich�dza Davis. Dunajská Streda Trenčín sledovať zápas 10 decembra 2023 pred 6 hodinami — Trenčín sledovať zápas FC DAC 1904 Dunajská Stred. Banská Bystrica Dunajská Streda živý 02.12.2023 1. 12. 2023 — 2023 ... Detail zápasu - Trenčín - DAC 1904 0:4 12. 11. 2022 — • Asistenti rozhodcu: Pavel Jánošík, Peter Čajka • Divákov: 1576. Infografika; Živý prenos; Zostavy; Články; Foto; Video; Kolo. Góly. 0. 4. St�le nie je na ihrisku, no vyzer�, �e sa tam po za�it� rany vr�ti. �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Krstovi�). Po g�le m�me kone�ne dlh�ie �as loptu v moci. Sn�� to tak bude dlh�iu dobu. Priostruje sa a po �al�om tvrdom z�kroku zostali otrasen� Kad�k aj Brunetti. Holl� tvrdo �iel do n�ho brank�ra a tak zasl��ene vid� �lt� napomenutie, kde�to n� g�lman potrebuje o�etrenie. Na��astie v�ak je v poriadku. Ten zahral Kad�k, hne� sme odvr�tili loptu na druh� roh, ktor� u� zahral po zemi na Bainovi�a, ten loptu posunul na Kupusovi�a a pri jeho �tip�avom pokuse Veszelinov mal �o robi�, aby loptu vyboxoval. Azango op� dostal prive�a priestoru. Vyu�il ho na strelu z ostr�ho uhla a vybojovanie rohu,. Po tvrdom z�kroku potrebuje Holl� o�etrenie a Nebyla videl �lt� kartu. �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Nebyla). Pohrozili aj hostia, z�skali dva rohy, no ubr�nili sme sa aj my. Hne� v prvej min�te sme si vytvorili �al�iu ve�k� g�lov� pr�le�itos�. Hne� viacer� na�i hr��i mali mo�nos� zakon�i�, no tejto �lohy sa zmocnil Nebyla, ktor� ale tesne minul. Striedanie v t�me AS Tren��n: z ihriska odch�dza Kme�, prich�dza Soares. Za�al sa druh� pol�as. �vodn� v�kop patril na�im hr��om. Po prvej polovici stretnutia sa radujeme, preto�e absol�tne zasl��ene vedieme o g�l. Boli sme podstatne nebezpe�nej��, no mus�me si da� pozor na koncentr�ciu a z�rove� sa mus�me trochu vysun��. Po stiahnut� bol toti� s�per zbyto�ne nebezpe�n�. V�etko m�me vo vlastn�ch ruk�ch, sme lep��, len treba dovies� z�pas do konca. Po�me chlapci, DAC do toho! Prv� pol�as sa skon�il. Banská Bystrica FK DAC zápas živý 2 decembra 2023 pred 8 dňami — Banská Bystrica FK DAC zápas živý 2 decembra 2023 Športová televízia Dukla Banska Bystrica sa stretne s tímom DAC 1904 dňa 2. 12. Trenčín : Žilina zápas živý 10 novembra 2023 Naživo 28. 10. 2023 — 2023 — 2023 — pred 17 hodinami — [[živý prenos<<]==] Žilina AS Trenčín zápas naživo 12 august 12. Zemplín zápas na | Remote 2023 5 kolo ... Banská Bystrica : FK DAC zápas živý 2 decembra 2023 pred 8 dňami — pred 6 hodinami — Banská Bystrica : Slovan sledovať zápas 4 novembra 2023 3. 11. 2023 — 2023 (ŠPORTOVÁ TELEVÍZIA) FK DAC Žilina zápas živý 2 ... DAC Trenčín sledovať zápas 10 decembra 2023 Naživo pred 1 hodinou — 11. 2023 — 2023 — Trenčín FK DAC zápas živý 2 septembra 2023 2. 9. 2023 V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Xisca Muñoza ...


À propos

Bienvenue ! 🎪 Vous pouvez poser des questions, répondre à c...

Circassiens

bottom of page