top of page

J Circus

Public·42 Circassiens

(streaming@@) DAC : Trenčín prenos 10/12/2023


pred 4 hodinami — pred 6 hodinami — 20:20 TRENČÍN - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v sobotňajšom zápase 6. kola Niké ligy nad FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 ...


Dunajská Streda : Trenčín zápas naživo 10 decembra pred 9 hodinami — polovici. FC DAC 1904 Dunajská Streda - AS Trenčín Sledujte ONLINE prenos zo zápasu FC DAC 1904 Dunajská Streda - AS Trenčín na ŠPORT.sk! Rozhodca prid�va e�te 5 min�t. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Krstovi�, prich�dza Sharani. Krstovi� je o�etrovan� a zrejme bude aj vystriedan�. Po g�le n� tr�ner brank�rov Ra�ka vbehol na ihrisko a za to vid� �lt� kartu. Dunajsk� Streda dala g�l! GOOOOOOOOOOOOOL, MOL Ar�na sa sn�� rozpadne. �o sa to deje v Dunajskej Strede? Po ve�kom nap�t� na ihrisku zahral Davis �tandardku, ktor� Krstovi� dorazil do br�nky! �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Dimun). �lt� karta pre t�m AS Tren��n (Stosavljevi�). DAC 1904Koniec z�pasu. Je koniec, je koniec, je konieeeeeeeeec! Vyhrali smeeeee, op� sme v Eur�pe d�my a p�ni!!! Kvalifikovali sme do Eur�pskej konferen�nej ligy. �tadi�n m�e padn��, svetlice s� odp�len�. U� len osl�vi� tento neskuto�n� �spech! �o za �ialen� z�pas to m�me za sebou? Viedli sme 1:0, no pr�li� sme sa stiahli a to sa n�m mohlo vypomsti�. Odhodlanie a neuverite�n� na�i fan��ikovia v�ak rozhodli, �e v�azstvo je predsa len na�e. �AKUJEME, �AKUJEME ZA CEL� SEZ�NU! Za sez�nou sme dali najlep�iu mo�n� bodku, ktorou je �al�� ro�n�k v poh�rovej Eur�pe. �lt� karta pre t�m AS Tren��n (Holl�). Ten zahral Kad�k na bli��iu �r� a tam sme si s�pera na��astie postr�ili. Tren��n sa na�im g�lom dostal do z�pasu a st�m treba nie�o robi�. Op� p�lil Atango a Veszelinov vyrazil iba na roh. Op� sme sa museli br�ni� a to je zl� smer. Azango vyp�lil na hranici pokutov�ho �zemia a Veszelinov sa zase musel natiahnu�, aby loptu vyrazil do bezpe�ia. Teraz zase nie sme �plne spokojn� s verdiktom rozhodcu, ktor� odp�skal priamy kop s�pera z poriadne nebezpe�nej vzdialenosti. My sme mali pred zahran�m poriadne zm�tky, no nakoniec Kupusovi� poslal loptu mimo troch �rd�. Fantastick� ofenz�vny s�boj registruj� aj na�i fan��ikovia, ktor� n�s povzbudzuj� a tla�ia ako o �ivot. N�dhera, �akujeme! Op� sme hrozili my. Balogh si na hranici pokutov�ho �zemia na�iel palebn� poz�ciu, no na na�u smolu nebol presn�. S�perovi ned�vame mo�nos� nad�chnu� sa. Zahrali sme aj tret� roh, ale z neho u� nezapr�alo. Naopak, museli sme si da� pozor na r�chlu kontru, ktor� zastavil a� Verlinden fantastick�m z�krokom. Za��name skuto�ne akt�vne. Z�skali sme aj �tandardku, no z neho sme u� ni� nevy�a�ili. Zarobili sme si tak na �al�� roh, ten doplachtil na Kru�liakovu hlavu, no n� kapit�n sa do loptu neoprel dostato�ne. [športová televízia-] DAC Trenčín naživo 10.12.2023 25. 8. 2 pred 10 hodinami — 8. 2022 — LIVE stávky: ÁNO (Fortuna). Ako sledovať DAC vs. Trenčín (Fortuna liga) naživo - livestream a priamy prenos. Všetky zápasy Fortuna ... �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Balogh). Mali sme �tandardku z v��ej dia�ky, ktor� ale Davis poslal Ilievovi. Dne�n� stretnutie sleduje 5257 div�kov. Striedanie v t�me AS Tren��n: z ihriska odch�dza Kupusovi�, prich�dza Ikoba. z ihriska odch�dza Holl�, prich�dza Lavrin��k. Na strane Tren��na sa rodila zauj�mav� pr�le�itos� a konkr�tne p�lil Kad�k, no Kru�liak sa na��astie v poslednej chv�li umne hodil do strely. Dunajská Streda : Trenčín prenos 10 decembra 2023 Streaming pred 9 hodinami — Za rozpad jeho manželstva vraj nemôže06:30ONLINENedeľňajšie super-G žien v St. AS Trenčín - DAC Dunajská Streda: Online prenos zo 6. kola 2. 9. Samozrejme hne� ako sa nap�sal predo�l� pr�spevok, tak tempo stretnutia trochu opadlo. Treba otvorene poveda�, �e sa hr� o nesmierne ve�a, no aj napriek tomu m�u by� fan��ikovia milo prekvapen� atrakt�vnym ofenz�vnym futbalom z oboch str�n. Palebn� poz�ciu si zase na druhej strane pripravil Azango. Jeho pokus sa v�ak medzi tri �rde nezmestil. Balogh tentokr�t dostal center z prav�ho kr�dla od Verlindena. Nedok�zal sa v�ak dostato�ne oprie� do lopty. Prv� �tandardku zahrali aj hostia. Kad�k poslal loptu rovno do �estn�stky, kde vznikol men�� z�var, no na��astie nakoniec na�a br�nka nebola ohrozen�. [ŽIVÝ PRENOS] DAC Trenčín prenos 10 decembra 2023 pred 7 hodinami — 2022 — ONLINE PRENOS: DAC Dunajská Streda - AS Trenčín dnes (LIVE Baráž o účasť v Európskej konferenčnej lige, piatok). DAC Trenčín živý prenos 10 decembra 2023 pred 9 hodinami — DAC Trenčín živý prenos 10 decembra 2023 FC Dac 1904 Dunajska Streda vs AS Trenčín Live Streamy & H2H Štatistiky. Kde pozerať ? Dunajsk� Streda dala g�l! GOOOOOOOOOOL! Tak predsa len to vy�lo. Strelili sme absol�tne zasl��en� g�l. Po Verlindenovom rohu sme sa hne� k zakon�eniu nedostali, no lopta sa dostala a� ku Kru�liakovi na vzdialenej�iu �r�, odkia� sa trafil fantasticky pod brvno! Ale pozor! Na druhej strane sme mohli inkasova� z prvej v�nej�ej �ance Tren��na. Kr� strelcov, Kad�k dostal loptu na hranici pokutov�ho �zemia. Nakoniec sme sa do �toku pustili my, no Verlinden v n�ro�nej poz�cii nedok�zal posla� dostato�ne prudk� strelu. Str�ime si v�sledok, len st�le hovor�m, �e to m�e by� nesmierne zradn� taktika, Aj v druhom pol�ase sme zbyto�ne pr�li� stiahnut�. Za to m�eme e�te poriadne pyka�. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Andzouana, prich�dza Davis. Ten zahral Kad�k, hne� sme odvr�tili loptu na druh� roh, ktor� u� zahral po zemi na Bainovi�a, ten loptu posunul na Kupusovi�a a pri jeho �tip�avom pokuse Veszelinov mal �o robi�, aby loptu vyboxoval. Azango op� dostal prive�a priestoru. DAC : Trenčín zápas živý 10 decembra 2023 Živá televízia 23. pred 8 hodinami — 2023 — Sledujte ONLINE prenos zo zápasu AS Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda aj s audiokomentárom na ŠPORT.sk! DAC Trenčín živý 10 decembra ...


À propos

Bienvenue ! 🎪 Vous pouvez poser des questions, répondre à c...

Circassiens

bottom of page